20 stycznia 2014

Wiek Głupoty - film dokumentalny

XXI wiek to okres skoncentrowanej głupoty - sami sobie winni jesteśmy.Kolejny bardzo dobry film obrazujący nasz świat w obliczu pogrążającej się katastrofy gatunku ludzkiego. Społeczeństwo polskie zdaje się jeszcze nie do końca rozumieć, iż to nie są bajki, ani zmyślne scenariusze wyreżyserowane na potrzeby kinematografii. To co zobaczymy w tym filmie to jak najbardziej autentyczne zjawiska, które działają destruktywnie na cały organizm, jaki wspólnie z wszystkimi istotami żywymi, oraz materią nieożywioną stanowimy.Ten wielki organizm(planeta ziemia), tętniący nieustannie życiem pozostaje nieobojętny wobec naszych czynów, każdy z nas stanowi ogniwo tego pięknego świata, który nam stwórca podarował pod opiekę. Nie bądźmy zatem obojętni wobec tego cudu natury, jaki pozwala nam doświadczać najwspanialszego zjawiska jakim jest ŻYCIE. Żyjmy i pozwólmy żyć innym, dbajmy o nasze otoczenie, aby zawsze było naturalne i bogate w życie pod postacią przeróżnych organizmów, małych, dużych, latających i tych żyjących zarówno w ziemi jak i wodzie.

Zastanówmy się, czy krocząc dalej tą destrukcyjną drogą przepełnioną rządzą pieniądza, bogactwa i wszelakich dóbr materialnych, pozostawimy przyszłym pokoleniom godne warunki życia. Obecnie ekologia stanęła na równi z terroryzmem, piętnuje się wszystkich tych, którzy w obronie naturalnych bogactw mają odwagę wyjść przed szeregi i często narażać swoje zdrowie, życie a często wolność, tylko po to aby twój wnuk, syn, córka rodzona, których kochasz z całego serca miało podobnie jak my za młodu dostęp do naturalnych zasobów pod postacią lasów, łąk, zalewisk - tętniącej życiem natury.Przyszłość i dobro naszych dzieci spoczywa głównie w naszych rękach. Zacznijmy wreszcie działać, poczynając od i siebie samych, dając siłę i wiarę wszystkim w około.

pozdrawiam serdecznie

Copyright © sztudynt - Blogger Theme by BloggerThemes