Informacje


Informacja
(łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) - termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej - właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).

Można wyróżnić dwa podstawowe punkty widzenia informacji:

1. obiektywny - informacja oznacza pewną właściwość fizyczną lub strukturalną obiektów (układów, systemów), przy czym jest kwestią dyskusyjną czy wszelkich obiektów, czy jedynie systemów samoregulujących się (w tym organizmów żywych)

2. subiektywny - informacja istnieje jedynie względem pewnego podmiotu, najczęściej rozumianego jako umysł, gdyż jedynie umysł jest w stanie nadać elementom rzeczywistości znaczenie (sens) i wykorzystać je do własnych celów.

Głównym celem tego blogu jest swobodny przekaz informacji. Zawarte tutaj wpisy są kierowane szczególnie dla osób, które potrafią zrozumieć, iż szklanka może być do połowy pełna, jak również do połowy pusta.


W prostym tłumaczeniu - nie chodzi mi o to, aby kogokolwiek przekonać do moich racji. Moim celem jest tutaj przedstawienie wizerunku świata z alternatywnego punktu widzenia, który w większości przypadków staje się trudny do zaakceptowania.

Człowiekowi z natury trudno się przyznać do własnego błędu, szczególnie jeżeli chodzi o bagaż doświadczeń zgromadzonych na przestrzeni kilkunastu czy kilkudziesięcioleci. Kiedy w umyśle takiej istoty zasieje się ziarno, które kiełkując może zburzyć budowany przezeń na przestrzeni czasu "zamek" - będący dla nas schronieniem i całym życiem, któremu swój cenny czas poświęciliśmy.

Wówczas tenże człowiek najchętniej zadepcze owe ziarno, aby przypadkiem nie stracić dotychczasowej jakże kruchej konstrukcji w którą tak silnie wierzył.

pozdrawiamCopyright © sztudynt - Blogger Theme by BloggerThemes