16 lutego 2012

Julian Rose - List do rolników i konsumentów

Polska piękna zdrowa wieś vs. EU


www.icppc.pl
www.polska-wolna-od-gmo.org

List do rolników i konsumentów Sir Juliana Rose - rolnika, ekologa i pisarza - prezesa ICPPC International Coalition to Protect the Polish Countryside - Międzynarodowej Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi.

Koniecznie prześlij ten link wszystkim znajomym, kopiowanie i dystrybucja w dowolnej ilości są dozwolone.

Zob. też: www.gazetawarszawska.com


źródło: www.youtube.com

pozdrawiam

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © sztudynt - Blogger Theme by BloggerThemes