18 stycznia 2011

Lucjan Łągiewka

Nawet w telewizji było :-)


Cel przypowieści

10 A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma, o przypowieść. 11 On im odrzekł: "Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, 12 aby
patrzyli oczami, a nie widzieli,
słuchali uszami, a nie rozumieli,
żeby się nie nawrócili i nie była im wydana
[tajemnica]".
13 I mówił im: "Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści?

Ewangelia wg św. Marka (Mk 4)Jak długo jeszcze będziemy ślepi? Jak długo trzeba czekać nam, aż wreszcie zaczniemy słyszeć?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © sztudynt - Blogger Theme by BloggerThemes